Macrophotography and weaving

 

 

 

Macrophotography of color and fibers in the landscape of weaving. Macrofotografie van kleur en vezels in het weeflandschap.